[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz yönetim kurulu aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

  

 

  

Şirketimizde geçmiş yıllar itibari ile oluşmuş olan zararlar ve şirketin içinde bulunduğu borçlardan dolayı, yönetim kurulu şirketin normal faaliyetlerine dönebilmesi için almış olduğu bir takım kararlar doğrultusunda, şirketin kaybedilmiş olan özkaynak sorunun acil olarak giderilmesi ve  şirket adına ortakların veya diğer 3 kişilerin tarafından  şirkete nakdi sermaye avansı koyulması ve şirketin aynı zamanda acil önem arz eden borçlar  karşılığı bir takım  varlıkların elden çıkarılması için şirket adına  tüm görüşmelerin ve sözleşmelerin yapılması için Yönetim kurulu başkanı Mehmet Bedir tam yetkili kılınmıştır. 

  

 

  

Yatırımcılarımıza önemle duyurulur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.