[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Küçükçekmece Vergi Dairesi Müdürlüğü
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici vergi beyannamesi
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimizin,  01.01.2019    - 31.12.2019 dönemine ait geçiçi vergi beyannamesi ekinde   Küçükçekmece Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verilen Gelir Tablosu ekte   sunulmuştur. İlgili Gelir Tablosu,  geçici vergi beyannamesi ekinde vergi   dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası  mevzuatına göre   düzenlenmemiştir. 

  

Kamuoyu   ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

  

Saygılarımızla.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.