BASIN BÜLTENİ-Türkiye Vodafone Vakfı, gençlere yapay zeka eğitimi verecek
20/02/2020 18:10:35

    Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata  geçirilen “Yarını Kodlayanlar” projesine yeni eğitim modülleri  eklendi. Dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse
Network ile yapılan işbirliği kapsamında 14-17 yaş arasındaki gençlere
Yapay Zeka eğitimleri verilecek. Türkiye’de bir ilk olan bu  işbirliğiyle İstanbul, Ankara ve Trabzon’da toplam bin gence  ulaşılması hedefleniyor.
    Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet  gösteren Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği işbirliğiyle hayata  geçirdiği Yarını Kodlayanlar projesiyle dijital geleceğe hazır  nesiller yetiştirmeye devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında 7-14  yaş arası çocuklara kodlama eğitimlerinin verildiği projede, hem hitap  edilen yaş grubunu genişletecek, hem de eğitim içeriklerini  zenginleştirecek önemli bir adım atıldı. Dünyanın en büyük eğitim  platformlarından The Clubhouse Network ile işbirliğine giden Türkiye
Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği, Türkiye’de bir ilk olan bu  anlaşmayla, Ağustos sonuna kadar İstanbul, Ankara ve Trabzon’da  yaşları 14-17 arasında değişen toplam bin gence Yapay Zeka eğitimi  verilmesini hedefliyor. Proje için 45 gönüllü eğitmen, minimum 3  hafta, maksimum 3 ay boyunca, haftada 2 gün gençlerle çalışıp onların  proje geliştirmelerine yardımcı olacak. Her bir genç, toplam minimum
24 saatlik, maksimum 180 saatlik eğitim alacak.
    Türkiye’deki ilk The Clubhouse Network sınıfının açılışı için İTÜ
Ayazağa Yerleşkesi’ndeki Bilgi İşlem Binası’nda düzenlenen törene
Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı,
İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Türkiye Vodafone
Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Başkanı Yardımcısı Civan
Sözkesen katıldı.
    Törende konuşan Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Millî Eğitim
Müdürü Levent Yazıcı şunları söyledi:
    “Hem Türkiye Vodafone Vakfı hem de Habitat Derneği ile çok güzel  bir işbirliğinin arifesindeyiz. Paydaşlarımız hızla çalışmışlar, emek  vermişler. Bir önceki dönem uyguladıkları kodlama çalışmalarını bu  sene kodlama ve yapay zekâ olarak büyütmüşler. Bu tür işbirliklerini  gönülden destekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız, söz konusu  çalışmaları bizzat müfredatın içinde uygulamanın yanı sıra ders dışı  çalışmalarla da destekleyerek çok yönlü stratejiler geliştirmeye devam  etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığımızın bu çabası, ülkemizin yapay  zekâ stratejisi üreten dünyadaki ilk birkaç ülkenin içerisinde yer  almasına da katkı sağlıyor. Biz de bakanlığımızın alandaki  çalışmalarının izdüşümünü İstanbul’da hep birlikte yürütmeye gayret  ediyoruz. Öğretmenlerimizin eğitimler almasını ve eğitimlerden elde  ettikleri deneyimleri sınıflardaki eğitim- öğretim uygulamalarına  yansıtmalarını gönülden destekliyoruz. Mekanikten dijitale geçiş,  fiziksel ve biyolojik olanın dijitalle bütünleşmesi, bugünün çokça  üzerinde durduğu bir konu. Bu bağlamda buradaki çalışma ürünün  çocuklarımız tarafından hissedilmesi, bu motivasyonun öğretmenlerimize  ve çocuklarımıza hissettirilmesi, yapılan çalışmaları çok yönlü olarak  geliştirecektir. Pilot uygulama içinde yer alan ilimiz çocuklarının,  bu fırsattan hakkıyla yararlanmasını için biz de üzerimize düşeni en  üst düzeyde gerçekleştireceğiz. Fiziksel ortamların çocukların  öğrenmesine etkileri çok büyük. Milli Eğitim Bakanlığımız da tasarım  ve robotik kodlama atölyeleriyle bu büyümeye çok yönlü olarak katkı  sağlıyor. Ülke genelinde bu alanda hızla gelişmelerimiz sürüyor.
Umuyorum yürütülen çalışma da kendi içinde buna katkı sağlayacak,  diğer kurumlara model olacak. Burada deneyim kazanan çocuklarımız,  ülkemiz, geleceğimiz olacak.”

    İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, şunları söyledi:

    “Katma değer üretimi, istihdam ve ihracatı sağlamak için dijital  dönüşüm teknolojilerine ihtiyacımız var. Bir başka nokta, mesleklerin  de önemini yitiriyor olması. Artık kanser teşhisini yapay zeka  koyuyor. Hukuk müşavirliğinden eğitim danışmanlığına her türlü uzman  görüşünü yapay zeka veriyor. Dolayısıyla eğitim kurumlarının birinci  ve ikinci sanayi devriminin oluşturduğu meslek ve müfredatı önemli  ölçüde değiştirereküçüncü ve dördüncü sanayi devrimine geçmesi lazım.
Vodafone’un ve Habitat’ın vizyonu ve bu mesleklere çok büyük oranla  mezun üreten İTÜ’nün vizyonu, uluslararası rekabet içinde yeniden bir  üretim istihdam atağı yapabilir miyiz, daha fazla katma değer üretir  miyiz, genç istihdamı problemini nasıl çözebiliriz diye bakmak. Artık,  yeteneklerin geleceği var. Geleceğe yönelik olarak hangi meslekler ön  plana çıkacak bunun yanıtı yok. Üniversitelerin de sıkıntısı hangi  mesleklerin eğitimini verelim konusu. Bu gidişattta temel olarak  neleri koruyalım, neleri değiştirelim diye bakıyoruz. Biz mekan olarak  da mantalite olarak da bütün işbirlikleri ve çabalara açığız. Bu  vizyon ortaklığımızı geliştirmek ve ileride daha sağlıklı, istihdam  bulan ve katma değer üreten nesiller yetiştirmek üzere bu  işbirliğinden mutluyuz ve devam ettiği için de çok teşekkür ediyoruz.
Yeni yapay zeka programının da hayırlara vesile olmasını ve çok değer  katmasını ümit ediyoruz.”

    Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel şunları kaydetti:

    “Vodafone olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi, bir  amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı çatısı  altında Habitat Derneği ile birlikte hayata geçirdiğimiz ‘Yarını
Kodlayanlar’ projesi de amaç odaklı vizyonumuzu destekleyen önemli bir  proje. ‘Tüketen değil üreten nesil’ hedefiyle sürdürdüğümüz bu projede  ülkemizin dört bir yanında 7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimi  veriyoruz. Bu yıl belli illerde projemize derinlik katarak eğitim  içeriklerimizi zenginleştiriyoruz. Dünyanın en büyük eğitim  platformlarından The Clubhouse Network işbirliğiyle projemize yeni  eğitim modülleri ekliyoruz. Bu kapsamda 14-17 yaş arası gençlere Yapay
Zeka eğitimleri vereceğiz. Bu eğitimler, dezavantajlı bölgelerden  gelecek gençlerimizin robotik, yazılım, tasarım ve zanaat gibi  konularda yetkinliklerini artıracak ve hayallerini  gerçekleştirmelerine yardımcı olacak. Proje odaklı öğrenme modeli  çerçevesinde, gençler, kendilerini bir kalıba sokmadan proje  geliştirebilecekler. Projelerini farklı ülkelerdeki The Clubhouse
Network’lerde bulunan öğrencilerle paylaşabilecekler. Bugün The
Clubhouse Network sınıfımızı İstanbul’da açıyoruz. Ardından, Ankara ve
Trabzon’da da sınıflarımız açılacak. Ağustos sonuna kadar 3 ilde 45  gönüllü eğitmenle bin gence ulaşmayı hedefliyoruz. Yarını Kodlayanlar  projemizle çocuk ve gençlerimizi dijital geleceğe hazırlamaya devam  edeceğiz.”

    Habitat Derneği Başkan Yardımcısı Civan Sözkesen ise şöyle konuştu:

    “Habitat Derneği olarak 25 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim  odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürütüyoruz. Yarını Kodlayanlar  ile dijital dönüşümümüzü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek  istiyoruz. 21. yüzyıl becerisi olarak adlandırılan tasarım odaklı  düşünme, yaratıcılık, kolektif çalışma gibi becerileri kodlama  eğitimlerimizle destekliyoruz. Çocuklara aktardığımız eğitim  içeriklerimizi her sene güncelleyerek, onların içinde bulundukları  dönem itibarıyla en ihtiyacı oldukları içerikleri geliştiriyoruz.
Projemizin 4. döneminde dijital dünyada dominant hale gelen yapay zeka  ve uygulamaları konusunda eğitim vermeyi hedefliyoruz. 81 ilde gönüllü  eğitmenlerimizle her bölgeden, her kültürden ve dilden çocuğa  eğitimlerimizi aktarmaya devam edeceğiz.”

    Zenginleştirilmiş program

    Yaygın öğrenme modelini benimseyen The Clubhouse Network, yetişkin  mentörlerle dezavantajlı bölgelerden gelen gençleri yaratıcılığı  teşvik eden ve güvenli bir öğrenim ortamında buluşturuyor. Burada  gençler, mentörlerin desteğiyle yeni beceriler kazanıp kendi  projelerini oluşturarak teknoloji kullanımını pekiştiriyor ve  özgüvenlerini geliştiriyor. “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında  hayata geçirilen yeni işbirliğiyle, Türkiye’deki gençler de The
Clubhouse Network bünyesindeki özel eğitimlere erişme imkânı bulacak.
Gençlere, dijital dünyanın önemli alanlarından biri olan Yapay Zeka  öğretilecek. Eğitimlerde, Yapay Zeka Kavramı  Dijital Dönüşüm ve
Endüstri 4.0, Toplum 5.0  Yapay Zeka: Tarihçesi, Etiği, Günümüz
Kullanım Şekilleri  R Dili ve Programlama Kavramları  Yapay Zeka İçin
Kullanılabilecek Algoritmalar  Pyhton Dili Eğitimi ve Yapay Zeka
Uygulamaları gibi konular ele alınacak. Eğitimler, The Clubhouse
Network’e akredite olan Habitat Derneği tarafından düzenlenecek.

    20 kişilik sınıf

    Türkiye’nin ilk The Clubhouse Network sınıfı, Türkiye Vodafone
Vakfı, Habitat Derneği ve İTÜ işbirliğiyle İTÜ Ayazağa
Yerleşkesi’ndeki Bilgi İşlem Binası’nda açıldı. The Clubhouse Network  standartlarına göre hazırlanan 60 metrekarelik sınıfta 20 bilgisayar  bulunuyor. Öğrenciler Arduino, Raspberry pi, Microbit gibi robotik  malzemelerinin yanında tasarım ve müzik yapabilecekleri bilgisayar ve  diğer enstrümanlar ile kendi zanaatlarını geliştirebilecekleri ahşap  oyma kiti, dikiş makinesi gibi araçlardan da yararlanabiliyor.

    Sınıfın en önemli özelliği, kapasite artırıcı eğitimlerin serbest  proje geliştirme doğasıyla harmanlanacağı bir yer olması. Bu sınıfta  öğrenciler, Yapay Zeka konusunda proje geliştirmek isteyen bir kişinin  temel olarak bilmesi gereken her şeyi öğrenmiş olacak. Örneğin, enerji  tasarufunu maksimize eden akıllı şehirler kurabilmek için, doğadan ve  insanlardan aldıkları verilerle güneşin en iyi ısıttığı ve rüzgarın en  az olduğu noktaları hesaplayıp, bunları insanların yaşamak  isteyebileceği alanlarla karşılaştırarak, en uygun ev lokasyonunu  seçecek Yapay Zeka projeleri yazabilecekler.

    19 ülkede 25 bin gence ulaşıyor

    MIT Media Lab ve Boston Bilim Müzesi işbirliğiyle 1993’te kurulan
The Clubhouse Network, tüm dünyada dezavantajlı konumda olan 14-17 yaş  arası gençlerin fikir ve yeteneklerinin teknoloji aracılığıyla  geliştirilmesini hedefliyor. Platform, gençlerin kendilerini güvende  hissedecekleri, kendi projelerini geliştirirken öğrenebilecekleri,  kendilerine olan güvenlerini artırabilecekleri ve 21. yüzyıl  becerilerini geliştirebilecekleri bir ekosistem sunmak için çalışıyor.
Bugün 19’u aşkın ülkede 100’den fazla Clubhouse her yıl 25 bin gence  ulaşıyor.

    The Clubhouse Network’te öğrenim gören öğrenciler, kendi mobil  uygulamalarını geliştiriyor, kendi yazılımlarını, filmlerini ve video  oyunlarını oluşturabiliyor. Sınıfta kazandıkları tecrübelerle diğer  gençlere rehberlik ediyor ve ilham veriyorlar. The Clubhouse Network’e  katılan gençlerle yapılan anket sonuçlarına göre, gençlerin %92’si  geleceği konusunda daha iyimser. %89’u ise The Clubhouse Network  sayesinde, gelecekte başarılı olmasını sağlayacak teknolojik  becerilere sahip olacağını düşünüyor.

    81 ilde 100 bin çocuğa eğitim

    Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle Ağustos
2016’da hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar” projesinde Türkiye’nin  dört bir yanında 7-14 yaş arasındaki çocuklara kodlama eğitimi  veriliyor. Bu eğitimlerde çocuklar, programlama hakkında fikir sahibi  oluyor, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi  hayal dünyalarını oluşturuyor, kendi oyunlarını üretebiliyor. Bugüne  kadar 60 ilde 43 binin üzerinde çocuğa ulaşan projeyle önümüzdeki bir  yılda 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilmesi  hedefleniyor.

    MEB öğretmenlerine de eğitim

    Proje kapsamında, geçen yıl itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı  öğretmenlerine de kodlama eğitimi verilmeye başlandı. Bu kapsamda  eğitimini tamamlayan toplam 38 öğretmen görev yaptıkları okullarda  toplam 4 bin öğrenciye kodlama eğitimi vererek projenin  yaygınlaşmasına katkıda bulunacak. Projeyle, 40 öğretmene daha Scratch  programlama eğitimi verilerek kendi illerinde diğer öğretmenleri  yetiştirmesi sağlanacak.
    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.