[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Esas Sözleşmemizin ''Sermaye ve Hisse Payları'' ' başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklikler 06.04.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 08.04.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6
06/04/2020
08/04/2020
10054
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.