Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/08/2020
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
7
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

Denetim Komitesi tarafından onaylanmış OCAK HAZİRAN 2020 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II no 14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliği uyarınca hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarımız ve faaliyet raporumuz hakkında

Şirketimiz 30.06.2020 dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanmış mali tablo ve dipnotlarının tarafımızca incelendiğine

Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini

Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporların ilişkin olduğu dönem itibari ile mali tabloların ve rapordaki diğer mali konularla ilgili bilgilerin şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

         Bayram KINAY                                                            Gürdal AYDOĞDU

   Yönetim Kurulu Başkanı                            Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.