[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2020 - 06.08.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.09.2020 sayılı tarihli toplantısında;

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi sayın Mustafa Uğur Bayraktar'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen bağımsızlık kriterlerine sahip sayın Oğuz KAYHAN'ın,

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Necati Özdemir'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen bağımsızlık kriterlerine sahip sayın Zafer ÇAKIRTAŞ'ın,

yerine atandıkları üyelerin görev sürelerini tamamlanmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına ve üyeliklerinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, iş bu kararın tescil ve ilanına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.