[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.10.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz ortağı Merko Holding A.Ş.' nin almış olduğu karar aşağıdaki gibidir

Ortaklığımızın 02.10.2020 tarih ve 2020-04 sayılı kararının revize edilmesi gereği doğmuş ve aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Buna göre; 

1-      Şirketimizin iştiraki, Borsa İstanbul (BİST)' da işlem gören Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin sermayesinde sahip olduğumuz %9,79 oranındaki 5.773.757,66 nominal değerli paylardan 3.556.856 nominal değerli olan kısmı 12,50 TL -14,52 TL fiyat aralığından payın BİST' de satılması ile sağlanan fonun; 43.000.000. TL nın iştirakimiz Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin,  faaliyetlerinde finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sermaye Avansı olarak Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne transfer edilmesine

2-      Bu tutarın yapılacak herhangi bir sermaye artışına mahsup edilmek suretiyle kapatılmasına ( 01.09.2020 tarihli kararla başlatılan sermaye azaltımı/artırımı da dahil olmak üzere)

Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

MERKO HOLDİNG A.Ş.

  YÖNETİM KURULU
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.