[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|


 

Şirketimizin 30 Eylül 2020 ara dönemine ait Finansal Dipnotlara ilişkin 14 nolu dipnotta açıklanan , Şirket'in eski ortağı olan Artı Yatırım Holding A.Ş.' ne ait genel kredi sözleşmesi kapsamında Sirketimiz'den alınan 4.000.000 TL tutarında kefalet tutarı bulunduğu açıklanmıştır.

Artı Yatırım Holding A.Ş. ve şirketimize Denizbank A.Ş. Zincirlikuyu Ticari Merkez Şubesi tarafından gönderilen 17.11.2020 tarihli yazısında; Artı Yatırım Holding A.Ş.Şirketinin kefaletimizle ilgili tüm kredi borclarının ödendiğini ve Serve'nin kefaletin kaldırıldığı bildirilmiştir.

Ayrıca Artı Yatırım Holding A.Ş. 17.11.2020 tarihinde bu konu ile ilgili KAP'ta açıklama yapmış olup açıklama metni aşağıdaki gibidir.

 

17.11.2020 tarihli Artı Yatırım Holding A.Ş. açıklama metni

Şirketimize bugün Denizbank A.Ş. tarafından yapılan bildirimle;

Şirketimizin kredi borçlarının tahsili amacıyla Denizbank A.Ş.tarafından başlatılan İstanbul 5. İcra Müdürlüğü'nün 2019/29105 E. sayılı dosyası kapsamında, 3.256.327.-TL kredi borcu ile 133.952.-TL vekalet ücreti ve 183.573.-TL icra harcının tahsil edildiği, işbu alacaklar sebebiyle yapılan bütün cebri icra işlemlerinin sonlandırıldığı, tüm hacizlerin fek edildiği ve icra dosyasının kapatıldığı tarafımıza iletilmiştir.

Takip konusu kredi borcunun kapanması ile Şirketimizin bankalara olan tüm kısa ve uzun vadeli borçlarımız tamamen kapatılmıştır.

 

                    Kamuoyuna duyurulur

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.