[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2020,26.08.2020,24.09.2020,13.11.2020,23.11.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

PTA ve POLİMER CİPS YATIRIMINA DEVLET YARDIMI HAKKINDA

Şirketimizin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu teşvik belgesi başvurusu sonucunda, Adana yerleşkemizde yatırım bedeli yaklaşık 935.000.000 USD olan 1.500.000 ton /yıl kapasiteli PTA Üretim Tesisi Yatırımı ve yatırım bedeli yaklaşık 610.000.000 USD olan 665.000 ton /yıl kapasiteli Polimer/Cips Üretim Tesisi Yatırımı ile ilgili teşvik başvurumuz Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi kapsamına alınarak 25.11.2020 tarihli T.C. Resmi Gazetesinde yayınlanmıştır.

Teşviğe konu yatırım tutarı 11.271.788.151 TL olup,yatırımın yararlanacağı teşvik unsurları aşağıdaki gibidir.


a)    Gümrük Vergisi Muafiyeti,

b)    KDV İstisnası,

c)     KDV İadesi,

ç)     Kurumlar Vergisi İndirimi (vergi indirim oranı : %100, yatırıma katkı oranı: %85, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı : %100),

d)    Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl),

e)    Gelir Vergisi Stopajı Desteği (10 yıl),

f)     Nitelikli Personel Desteği (azami 30.000.000 TL),

g)    Enerji Desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 50.000.000 TL'yi aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının %50'si ),


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.