[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Kamuoyunun dikkatine ;

  

Yatırımcı ilişkileri birimimizden talep eden bilgi ve açıklamalara istinaden iş bu bildirimin yapılması gereği hasıl olmuştur.

  

Hatırlanacağı üzere, Şirket'imizin 05.04.2019 tarihli (Şirket) paylarının Yakın İzleme Pazarı'ndan Ana Pazar'a geçiş başvurusu, Borsa Yönetim Kurulu'nun 27.12.2019 tarihli kararı ile Kotasyon Yönergesi'nin 8/1-c maddesi gereğince uygun görülmemişti.

  

Bu çerçevede ; söz konusu bildirimin ardından kararda belirtilen eksikler 2020 yılı içerisinde giderilmiş ve Şirket'imizin Kotasyon Yönergesi'nin 36/5.  Maddesi uyarınca 27.12.2020 tarihinde tekrar  başvuru yapmasının önünde bir engel kalmamıştır.

  

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ; 2020 yıl sonu finansal tablolarımızın ilanı beklenmeden 27.12.2020 tarihinde pazar geçiş başvurumuz Borsa İstanbul A.Ş. yönetiminin değerlendirilmesine sunulucaktır.

  

Saygılarımızla.        

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.