Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
Halil ŞAHİN
94.013.603,61
TRY
25,07
Nuri ŞAHİN
68.658.110,76
TRY
18,31
Ahmet BAŞTUĞ
46.489.324,98
TRY
12,40
Mahmut Nedim KOÇ
54.495.583,80
TRY
14,53
Selim ŞAHİN
18.329.029,58
TRY
4,89
Serkan ŞAHİN
18.329.029,58
TRY
4,89
Hüseyin BAŞTUĞ
11.810.572,52
TRY
3,15
Diğer
62.874.745,16
TRY
16,77
TOPLAM
375.000.000,00
TRY
100
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.