[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Anasözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları " başlıklı 10. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 12/01/2021 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.                                                 
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6
12/01/2021
12/01/2021
10243
10
12/01/2021
12/01/2021
10243
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.