Özet Bilgi
İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye ve Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanlı gayrimenkul yatırım ortaklığı kuruluşu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.11.2020
Bölünme Yöntemi
İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı
KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL)
240.000.000
Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı?
Evet
Para Birimi
TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi
30.09.2020
Mevcut Sermaye (TL)
873.193.431,324
Ulaşılacak Sermaye (TL)
873.193.431,324
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Pay Değişim Oranı
Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%)
Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Kıymet ISIN
Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00027
10.950.942,624
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00035
73.926.354,451
C Grubu, SNGYO, TRESNGY00019
788.316.134,249
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
25.12.2020
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.11.2020 ve 25.12.2020 tarihli toplantılarında Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesi, Kızılkum Mevkii'nde yer alan 1598 ve 2518 no.lu parsellerden oluşan taşınmazlar ve ilgili diğer varlık ve yükümlülüklerin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiş ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvurunun incelemesi devam etmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre "kolaylaştırılmış usulde birleşme ve bölünme işlemleri" ayrılma hakkının doğmadığı kabul edilen işlemlerdendir. Aynı maddenin üçüncü fıkrasına göre ise anılan ayrılma hakkı doğmadığı kabul edilen önemli nitelikteki işlemler ile ayrılma hakkının doğmama gerekçesini içeren yönetim kurulu kararının kamuya açıklanması gerekmektedir.

Bu çerçevede; Şirketimiz Yönetim Kurulu 18.01.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, Şirketimizin bahse konu bölünme işleminde II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi gereği ayrılma hakkı doğmadığına ve işbu kararın kamuya açıklanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Saygılarımızla,
Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1
Kısmi Bölünme Planı.pdf - Bölünme Planı
EK: 2
Bölünme Raporu.pdf - Bölünme Raporu
EK: 3
Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.