Özet Bilgi
Şirketimizin bağlı ortaklıkları Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ve Tan Elektrik Üretim A.Ş. ile devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK başvurusu hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.01.2021
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
30.09.2020
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Tan Elektrik Üretim A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen
Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDRS00020
100.000
100.000
B Grubu, MNDRS, TRAMNDRS91B0
249.900.000
249.900.000
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
250.000.000 TL
0 TL
0 TL
250.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
18.01.2021
SPK Başvuru Tarihi
18.01.2021
Ek Açıklamalar

13.01.2021 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında duyurulan;Şirketimizin, sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının tamamına (%100) sahip olduğu bağlı ortaklıklarımız Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ve Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin tüm malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi uygulanarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşme işlemine ilişkin olarak ekteki imzalı Duyuru Metni Taslağı, Birleşme Sözleşmesi Taslağı ve II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca gerekli diğer bilgi ve belgeler ile birlikte 18.01.2021 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur,

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.