İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem
Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)
Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016
11,11
88,89
2017
12,42
87,58
2018
5,91
94,09
2019
5,20
94,80
2020
6,04
93,96
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.