[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[INFO]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WholesaleTransactionAbstract|
Toptan Alış Satış İşlemi
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfCompanySubjectToSale|
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
oda_GroupOfSharesToBeSold|
Satılacak Payların Grubu
B
oda_NominalValueOfSharesToBeSold|
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
30000000
oda_ProportionOfSharesToBeSoldToTheCapitalPercentage|
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
30
oda_TitleOfSellerCompany|
Satıcının Unvanı
Sibel Gökalp
oda_TitlesOfBuyersNominalValueOfSharesToBeBought|
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş. / 30.000.000 TL
oda_IntermediaryBrokerageHouses|
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
oda_TransactionPrice|
İşlem Fiyatı (TL)
6,25
oda_PriceMarginsAccordingToWholesaleTransactionRegulation|
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
5,00-7,50 TL
oda_DateOfTheTransaction|
İşlem Tarihi
21/01/2021
oda_ShareholdingStructureBeforeAndAfterTransaction|
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
Ektedir
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Payları Alt Pazar'da işlem gören İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İnfo Yatırım) ortaklarından Sibel Gökalp'in sahip olduğu Şirket sermayesinin %30'una tekabül eden toplam 30.000.000 TL nominal değerli payların Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş.'ye İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye) aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 21/01/2021 tarihinde beher pay için 6,25 TL fiyattan gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası  ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.