Özet Bilgi
Sermaye Artırımı için SPK'ya müracaat ve taslak izahname gönderimi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
554.699.850
Ulaşılacak Sermaye (TL)
805.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025
25.049.859,217
11.303.380,590
45,12352
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025
Nâma
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017
529.649.990,783
238.996.769,410
45,12352
1,00
B Grubu
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
554.699.850
250.300.150,000
45,12352
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, mevcut 554.699.850,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 250.300.150,-TL nominal tutarda nakden artırılarak 805.000.000,-TL'ye yükseltilmesi hususundaki ihraç talebimize ilişkin olarak hazırlanmış olan taslak izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Onaya sunulan taslak izahname ilgili KAP şablonu kullanılarak gönderilecektir.

Saygılarımızla,

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.