akis gmyo - aksgy - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 604.515.709,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 78.816.698,00
 • Finansal Yatırımlar 14.216.997,00
 • Ticari Alacaklar 82.524.506,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 162.304,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 82.362.202,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.620.970,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 815.594,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 805.376,00
 • Türev Araçlar 3.393.685,00
 • Stoklar 4.535.038,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.544.577,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 984.131,00
 • ARA TOPLAM 604.515.709,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.282.481.985,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 16.578.912,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 16.578.912,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.044.900,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12.021.181,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.023.719,00
 • Türev Araçlar 6.889.622,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 108.730.378,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.090.231.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 28.332.940,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.170.125,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.170.125,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.191.661,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.312.447,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.886.997.694,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 943.293.359,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 558.844.218,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 274.375.732,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 14.044.237,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 12.132.638,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.911.599,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.003.269,00
 • Diğer Borçlar 58.175.419,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 53.811.866,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.363.553,00
 • Türev Araçlar 18.048.440,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.840.370,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.961.674,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 943.293.359,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.186.187.086,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.167.223.033,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.132.688,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.132.688,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 9.480.597,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.880.541,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 470.227,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 470.227,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.129.480.445,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.757.517.249,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.757.517.249,00
 • Ödenmiş Sermaye 430.091.850,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -4.109.167,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 121.877.344,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 50.712.389,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -229.702,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 54.050,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.878.075,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 5.590.962,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -14.469.037,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 115.960.647,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.884.953.995,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 246.060.783,00
 • Diğer Yedekler 54.696.807,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.886.997.694,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.