Göltaş'ın tras ocağı kapasite artışı projesi ile ilgili 'ÇED Olumlu' kararı verildi
21/02/2020 17:36:44

    Göltaş'ın tras ocağı kapasite artışı projesi ile ilgili 'ÇED
Olumlu' kararı verildi.
    Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün  internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler  verildi:
    "BURDUR ili MERKEZ, ilcesi Halıcılar Köyü, İR:85351 (ER:3313880)
Numaralı Saha mevkiindeki GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.
A.Ş. tarafından yapılması planlanan I-B GRUBU MADEN(TRAS) OCAĞI
KAPASİTE ARTIŞI (İR:85351) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza  sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından  incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED
Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın  görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki
Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiş olup  BURDUR Valiliği(Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması  gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve  eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden  yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i  mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması  gerekmektedir."

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.