Özet Bilgi
Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Paylarının Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
İlgili Şirketler
OZBAL, YFMEN
İlgili Şirket Ünvanı
ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.
Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.
Satışa Konu Paylar
429.926,561
Satılacak Payların Grubu
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010
429.926,561
0,97888561
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Erciyas Holding A.Ş. / 429.926,561 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL)
1,24
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
-
İşlem Tarihi
18.03.2020
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
Ektedir
Ek Açıklamalar

Payları Ana Pazar'da işlem gören Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin (Şirket) sermaye artırımı sürecinde yeni pay alma hakları kullanıldıktan sonra kalan 429.926,561 TL nominal tutardaki paylarını, mevcut ortaklarından Erciyas Holding A.Ş.'ye Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 18/03/2020 tarihinde, beher pay için 1,24 TL fiyattan gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. nezdinde yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
OZBAL Ortaklık Yapısı - Shareholders Structure.docx.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.