Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/04/2020
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2020/08
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

  

SERİ: II, 14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE

  

SORUMLULUK BEYANI

  

a) 01/06/2019 – 29/02/2020 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablo ve faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup,

  

b) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğinin,

  

c) Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibarıyla, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri,

  

finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler

  

ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığının, 

  

tespit olunduğunu beyan ederiz.

  

 

  

Seçil Aygül

  

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdür


  

Özgür Şentürk

  

Bağımsız Üye/Denetim Komitesi Başkanı


  

Demet Güdül

  

Bağımsız Üye/Denetim Komitesi Üyesi 


  

Ertan Mitap

  

Bağımsız Üye/Denetim Komitesi Üyesi

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.