[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.05.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Dipnot 17
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Yabancı para cinsinden finansal yükümlülüklerin sehven yanlış yazılması
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait finansal dipnotların "Dipnot 17 - Yabancı Para Pozisyonu" notunda 31 Mart 2020 dönemi yabancı para cinsinden kısa vadeli finansal yükümlülükler; 5.000.000 ABD Doları yerine sehven TL karşılığı hesaplanarak 32.580.000 ABD Doları yazılmıştır. Aynı dipnotun "ABD Doları'nın TL karşısında %10 değişmesi halinde ABD Doları net etkisi" kısmındaki -10.348.252 TL rakamı 7.622.876 TL şeklinde güncellenecektir. Yapılan değişikliğin Şirket'in mali tablolarına, borçlanmalar ve borçlanma maliyetine ve/veya diğer dipnotlarına bir etkisi bulunmamaktadır. Düzeltilmiş Dipnot 17'yi içeren dipnotlar tekrar yayınlanacaktır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.