[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[DENGE]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AnnouncementRegardingMarketChangeAbstract|
Pazar Değişikliği
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Payları Gelişen İşletmeler Pazarı'nda (GİP) işlem gören Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin (Şirket)

  • 31/12/2019 tarihli finansal raporlarına ilişkin bağımsız denetçi görüşü ile Şirketin ve bağlı ortaklıklarının faaliyet durumları dikkate alındığında, Kotasyon Yönergesinin (Yönerge) 35'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının c) bendi kapsamında paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına ve aynı maddenin (3)'üncü fıkrası kapsamında Şirket paylarının işlem sırasının 18/06/2020 tarihinde kapatılmasına ve 19/06/2020 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarında tekrar açılmasına,

  • kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmede gerekli özeni göstermesi konusunda Yönergenin 23'üncü maddesinin (1)'inci fıkrasının a) bendi, Borsamızca gerçekleştirilen incelemede talep edilen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve tam olarak iletilmemesi nedeniyle Yönergenin 23'üncü maddesinin (1)'inci fıkrasının b) bendi hükümleri kapsamında uyarılmasına

      

karar verilmiştir.
Pazar Değişikliği
Şirket Unvanı
Pazarı Değişecek Payın Kodu
Eski Pazar
Yeni Pazar
Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama Tarihi
Denge Yatırım Holding A.Ş.
DENGE
Gelişen İşletmeler Pazarı
Yakın İzleme Pazarı
19/06/2020
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.