[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/12/2019 - 13/01/2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 31/12/2019 ve 13/01/2020 tarihli KAP açıklamalarımıza konu işlemlere ilişkin Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12.maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi hükmünce ayrılma hakkının doğmadığı tespit edildiği ve bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'na muafiyet başvurusunda bulunulduğu açıklanmıştır.

  

Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 11/06/2020 tarih 35/733 sayılı toplantısında söz konusu açıklamalara konu işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının doğmadığı haller kapsamında değerlendirilmiştir.

  

Sayın pay sahiplerimizin bilgisine sunulur. 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.