[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.02.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.07.2020
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
05.08.2020
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.08.2020-10131
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 23.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2020 yılı hesap döneminin finansal raporlarının denetlenmesi için  bağımsız denetim kuruluşu olarak Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar vermiştir. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.08.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 05.08.2020 tarih ve 10131 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.