[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInMainSubjectOfActivityAbstract|
Ana Faaliyet Konusu Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2020 - 20.03.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_OldSubjectOfActivity|
Eski Faaliyet Konusu
BİTKİSEL YAĞ ÜRETİM VE SATIŞI
oda_NewSubjectOfActivity|
Yeni Faaliyet Konusu
MADENCİLİK VE ENERJİ
oda_SubjectOfActivityChangeReason|
Faaliyet Konusu Değişikliği Nedeni
2018 yılında gerçekleşen varlık satışı sonrası şirketimizin ana faaliyet konusu değişmesi
oda_DateOfChange|
Değişiklik Tarihi
14/08/2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
 11.08.2020 tarihli olağan Genel Kurulumuzda onaylanan ve 14.08.2020 tarihinde tescil edilen esas sözleşme değişikliğimiz çerçevesinde, şirketimiz ana faaliyet konusu "Madencilik ve Enerji" faaliyetlerine yoğunlaşacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.