[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_IssueDocumentAbstract|
İhraç Belgesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2020
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bankamızın Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 1.500.000.000 TL tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak suretiyle ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu  (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye  başvuruda bulunulduğu 01.10.2020 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştu.


Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin limit başvurumuz, SPK tarafından 22.10.2020 tarih ve 66/1296 sayılı toplantısında onaylanmış olup onaylanan ihraç belgesi, ekleri ve ihraççı başvuru formu ekte yer almaktadır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.