BASIN BÜLTENİ-Hisar Okulları Bilim Kıvılcımları Kulübü öğrencileri ‘Yaşayan Su’ projeleri ile dünyada ve Türkiye’de dereceye girdi
27/11/2020 18:19:09

    Hisar Okulları ortaokul öğrencileri Bilim Kıvılcımları (Science
Sparks) Kulübü olarak hazırladıkları Yaşayan Su projeleri ile dünyada  ve Türkiye’de ödül aldı. Çevre gönüllüsü öğrenciler, Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilirlik Hedeflerinden Temiz Su ve Sanitasyon,
Sorumlu Üretim ve Tüketim ile Karasal Yaşam hedeflerine yönelik  hazırladıkları projelerinde yağmur suyu hasadı, yağmur bahçesi, gri su  arıtımı, sanal su bilinçlendirme kampanyası, kardeş okul ziyaretleri  ve akran eğitimi gibi aktivitelerde bulundular. Öğrenciler  çalışmalarını tanıtmak ve çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla  “YAŞAYAN SU” adında Türkçe ve İngilizce bir bilgilendirme sitesi de  hazırladılar. Yaz döneminde Global Social Leaders (Global Toplumsal
Liderler) yarıs¸masında "Sustainability Award" (Su¨rdu¨ru¨lebilirlik
O¨du¨lu¨) alan proje geçtiğimiz ay WWF Doğa Öncüleri Türkiye
Programında ilk 25 proje arasına seçildi.

    Ortaokul Öğrencilerine Uluslararası Sürdürülebilirlik Ödülü

    Ortaokul Bilim Kıvılcımı (STEM Science Sparks) Kulu¨bu¨  o¨gˆrencileri uzaktan eğitim sürecinde yarı finalist oldukları Global
Social Leaders yarıs¸masında “Su¨rdu¨ru¨lebilirlik O¨du¨lu¨”
(Sustainability Award) almaya hak kazandılar. Öğrencilerin  projelerinin detayı GSL web sitesinde erişime açık olarak paylaşıldı.
(https://www.globalsocialleaders.com/living-water/)
    Öğrenciler yaz döneminde de GSL Festival @Home etkinliğine katılım  sağlayarak projelerini paylaştılar.
    Hisar Okulları Bilim Kıvılcımları Kulübü öğrencileri WWF Doğa
Öncüleri Türkiye Programında Dereceye Giren İlk 25 Proje Arasında Yer
Aldılar 
    Ortaokul öğrencilerinden oluşan Bilim Kıvılcımları Kulübü WWF  takımı öğrencileri, Yaşayan Su projesi ile katıldıkları "WWF Doğa
Öncüleri Programı"nda da dereceye girdiler. 40 Lise ve 78 Ortaokul  arasından seçilen ilk 25 okul arasına girmeye hak kazanan proje,
Ortaokullar arasında da 9. oldu.
    Dünyamızın kaynaklarını sorumlu kullanma bilincini erken yaşta  vermek çok önemli
    Hisar Okulları Ortaokul Müdürü Betül Gökkaya: “Hisar Okulları  olarak öğrencilerimize erken yaşlardan itibaren çevrelerine karşı  duyarlı ve sorumlu olmayı öğretiyoruz. Bu bilinçle donanan gençler  yetişkinliğe eriştiklerinde sadece kendilerine değil çevrelerine de bu  konularda yol gösteren olgun bir birey haline geliyor. Küçük yaşta  oyunlarla anlattığımız bu gerçekleri, ilerleyen yıllarda sorumluluk  alabilecekleri projeler ile pekiştiriyor ve kendi inisiyatiflerini  kullanarak değişim yaratabileceklerini onlara gösteriyoruz. Fark  yaratan öğrenme ortamlarına inanıyoruz, buna göre tek bilgi kaynağı  öğretmen olmadığı gibi, tek öğrenme ortamı da okul değildir. Pandemi  süreci de bunu bize bir kez daha kanıtladı. Önemli olan öğretmenlerin  rehberliğinde çocuklarımızın öğrenmeyi öğrenerek, elde ettikleri  kazanımları okul dışındaki sosyal ortamlarına taşıyabilmeleri ve bu  tutumu kişiliklerinin bir parçası haline getirmeleridir. Bu bilinçle  çocuklarımızın büyüdükçe evlerinde de birer çevre elçisi gibi hareket  ettiğini memnuniyetle gözlemliyoruz.”
    Yeşil Kampüs başlığı altında yürütülen tüm projelerle ilgili daha  fazla bilgi almak için:  https://www.hisarschool.k12.tr/home-turkish/inovasyon/green-campus    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.