[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[BNTAS]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingInvestorsBoughtMoreThanFivePercentOfSecuritiesInIPOAbstract|
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 64.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.125.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla % 25 oranında artırılarak 80.625.000 TL ye yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 1.50 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 09.12.2020 – 23.12.2020  tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.

  

Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 39.351,616 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 28.12.2020 tarihinde tamamlanmış olup, ortaklığın (Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş ) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.

  28.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında satışa sunulan 39.351,616 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
BURAK OKBAY
39.350
% 99,99
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.