Özet Bilgi
Sermaye Artışı başvuru hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
12.165.862
Ulaşılacak Sermaye (TL)
24.331.724
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BALAT, TREBLTA00012
12.165.862
12.165.862,000
100,00000
1,00
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
12.165.862
12.165.862,000
100,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Satılamayan payların taahhüdüne ilişkin bir karar alınmamıştır.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Sonucu
Red
Ek Açıklamalar

Aracı kurumumuz Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 13.10.2020 tarih ve 142 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na

yapılan sermaye artış başvurusu olumlu sonuçlanmamıştır.

Yatırımcılarımıza duyurulur

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.