[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
07.01.2021 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamamızda Bankamız Esas Sözleşmesi'nin "Nisap" başlıklı 52 nci maddesinin tadiline ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruda bulunulacağı belirtilmiştir. T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurumuz onaylanmış olup Bakanlık ve SPK onaylı tadil metni ekte sunulmuştur.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.