FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
17.02.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
HEKTS, TRAHEKTS91E4
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
HEKTS, TRAHEKTS91E4
0
0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
GK2020_KarDagitim Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
227.571.100,14
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
38.087.444,41
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
158.868.000
162.832.923,71
4. Vergiler ( - )
29.462.967
0
5. Net Dönem Kârı
188.330.967
162.832.923,71
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8.141.646,19
8.141.646,19
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
180.189.320,81
154.691.277,52
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
180.189.320,81
154.691.277,52
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.094.006,55
1.094.006,55
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
181.283.327,36
155.785.284,07
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
3.057.855,66
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
177.131.465,15
154.691.277,52
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında;

1- Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda 31.12.2020 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımızda oluşan 162.832.923,71 TL Dönem Karından, Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 8.141.646,19 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 154.691.277,52 TL net dağıtılabilir kâr kalmaktadır.

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan mali tablolarda ise; 31.12.2020 tarihi itibariyle oluşan 188.330.967 TL dönem karından Kurumlar Vergisi ve Ertelenmiş Vergi Gideri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 8.141.646,19 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 180.189.320,81 TL net dağıtılabilir kâr kalmaktadır.

3- 2020 yılı hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla,Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle 2020 yılı hesap dönemi dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ve İmtiyazlı Pay Sahiplerine dağıtılan Temettü ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere kaydedilmesine,

4- Bu şekliyle Kâr Dağıtım Teklifinin 24 Mart 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.