Özet Bilgi
2020 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
22.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
19.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ALCAR, TRAALRSA91H2
1. Taksit
1,1500000
115
15
0,9775000
97,75
ALCAR, TRAALRSA91H2
2. Taksit
1,1500000
115
15
0,9775000
97,75
ALCAR, TRAALRSA91H2
TOPLAM
2,3000000
230
15
1,9550000
195,5
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
15.06.2021
17.06.2021
16.06.2021
2. Taksit
15.11.2021
17.11.2021
16.11.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ALCAR, TRAALRSA91H2
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin, 2020 yılına ait finansal tablolarında yer alan 78.036.118,-TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 16.164.649,-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 61.871.469,-TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,

2020 yılında bağış yapılmadığından, net dağıtılabilir dönem kârı 61.871.469,-TL'nin %40,15'ine tekabül eden 24.840.000,-TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,

Şirketin nakit dengeleri dikkate alınmak suretiyle kâr payının 2 eşit taksitte ödenmesine, ilk taksitin dağıtımına 15 Haziran 2021 tarihinde, 2. taksitin dağıtımına ise 15 Kasım 2021 tarihinde başlanmasına,

Dağıtılacak kâr payı üzerinden 2.430.000,-TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,

Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

Bu önerimizin genel kurul'un onayına sunulmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
ACST-2020 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
10.800.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
2.160.000
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
78.036.118
81.105.059,75
4. Vergiler ( - )
16.164.649
17.564.010,21
5. Net Dönem Kârı
61.871.469
63.541.049,54
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
61.871.469
63.541.049,54
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
61.871.469
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
12.374.294
* Nakit
12.374.294
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
* Çalışanlara
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
12.465.706
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
2.430.000
17. Statü Yedekleri
0
18. Özel Yedekler
0
19. Olağanüstü Yedek
34.601.469
36.271.049,54
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
21.114.000
0
34,13
1,955
195,5
TOPLAM
21.114.000
0
34,13
1,955
195,5
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.