Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/02/2021
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
19
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

31.12.2020 Dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara ilişkin Açıklama ve Dipnotların Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu'nun 

Karar Tarihi :26.02.2021

Karar sayısı :19

Sermaye Piyasası Kurulu'nun

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Gereğince Sorumluluk Beyanı

Bankamızın 31.12.2020 dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlarının tarafımızca incelendiğini,

Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

Finansal tabloların Bankamızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,

Finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

kabul ve beyan ederiz.

Osman ÇELİK

Nail OLPAK

Ali GÜNEY

Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim Komitesi Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim Komitesi Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi/

Genel Müdür

Hüseyin ŞAHİN

Taner YAVUZ

Finansal Raporlamadan Sorumlu 

Genel Müdür Yardımcısı V.

Mali işler Daire BaşkanıFinansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.