Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterForOperatingReviewReportConsolidatedAbstract|
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2021
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfOperatingReviewReportAbstract|
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/02/2021
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
007
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

 


a) Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin (Şirket) 31.12.2020 tarihi itibariyle hazırlanmış faaliyet raporunu inceledik.b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.


c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nu da içeren faaliyet raporunun gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı, işin gelişimi ve performansı ile Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte gerçeği dürüstçe yansıttığı hususlarını bilgilerinize sunarız.

  
Saygılarımızla,

  

 

Ekler :

1-        31 Aralık 2020 İtibariyle Bağımsız Denetimden Geçmiş Faaliyet Raporu

Mert ERCAN                          

Genel Müdür Yardımcısı                        

Kaya YILDIRIM      

Genel Müdür  

Nihat KARADAĞ

Denetim Komitesi Üyesi          

Serkan ÇANKAYA

Denetim Komitesi Üyesi     

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.