[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe

oda_AssetOrIssuerRatingNoteAbstract|
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan ARÇELİK A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 01.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.

  

"Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin "BB" olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını, "AAA(tur)" olan Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu teyit etti ve notların "negatif" olan görünümlerini "durağan" olarak revize etti. Şirketimizin kıdemli teminatsız tahvil notunu ise "BB" olarak teyit etti."

  

 

  

İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914320 bağlantısından ulaşılabilir.

  

 

  

Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.

  
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.