FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[DAGHL]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProspectusAbstract|
İzahname
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 2021/12 sayılı haftalık bülteninde Şirketimizin bedelli sermaye artırımının onaylandığı duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/03/2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-3494 sayılı yazısı ile onaylanan izahname ekte yer almaktadır.