FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[EMS, NBF]
Türkçe
oda_AnnouncementRegardingInvestmentFundsAbstract|
Fonlara İlişkin Duyuru
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
İş Portföy  Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodları yer alan fonların tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 13/04/2021 tarihinden itibaren söz konusu fon kodları iptal edilecektir.


İPTAL EDİLEN FON UNVANI    FON KODU
İş Portföy Esen Serbest Özel Fon NBF
İş Portföy Emsa Serbest  Özel Fon EMS