FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe

oda_FundRulesAbstract|
İç Tüzük
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve E-12233903-320.04-3368 sayılı yazısı ile fon iç tüzüğünde değişiklikler yapılmış olup söz konusu değişiklikler sonrası güncel iç tüzük metni ekte yer almaktadır.