FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Komite Seçimi;   Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2021/13 sayılı  kararına istinaden;   Şirket esas sözleşmesinin 4. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV,  N56 sayılı Tebliği uyarınca, 

  Yönetim Kurulumuz içerisinde Denetim Komitesi , Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi  teşkil ettirilmesine,

 - Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Levent ERDEMİR'in Denetim Komitesi Başkanı, Sayın Cem ATALAY'ın Denetim Komitesi Üyesi olarak seçilmelerine, 

- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Levent ERDEMİR'in  Kurumsal Yönetim Komitesi  Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan GENÇLER ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Semih Serkan ÜNALDI'nın Kurumsal Yönetim Komitesi  Üyesi olarak seçilmelerine,

- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Levent ERDEMİR'in Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Sayın Cem ATALAY'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak seçilmelerine

 - Söz konusu Tebliğ hükümleri çerçevesinde, Aday Belirleme Komitesi, Ücret Komitesi ile ilgili tanımlanan görev ve  sorumlulukların Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

Söz konusu komitelerin Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.