FİNANS

Özet Bilgi
Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
76.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
246.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
FORMT, TREFRMT00015
76.000.000
170.000.000,000
223,68421
1,00
FORMT, TREFRMT00015
Nâma
FORMT(RÜÇHAN), TRRFRMT00017
2.457.463,656
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
76.000.000
170.000.000,000
223,68421
2.457.463,656
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
02.04.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
16.04.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
20.10.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
11.03.2021
Ödeme Tarihi
06.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
05.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 76.000.000 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 300.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 170.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %223,68421 oranında artırılarak 246.000.000 TL'ye artırılmasında yeni pay alma hakları kullanılmayan rüçhan hakları karşılığı kalan 2.457.463,656 TL nominal değerli payların tamamı 21.04.2021 tarihi itibarıyla, bugün BİAŞ Birincil Piyasa'da satılmıştır.


Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
İZAHNAME dm.pdf
EK: 2
düzeltilmiş tasarruf sahiplerine satış duyurusu.pdf

KAP Haberleri

Tümü