FİNANS

Özet Bilgi
Esas Sözleşme Sermaye Maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
76.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
246.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
FORMT, TREFRMT00015
76.000.000
170.000.000,000
223,68421
1,00
FORMT, TREFRMT00015
Nâma
FORMT(RÜÇHAN), TRRFRMT00017
2.457.463,656
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
76.000.000
170.000.000,000
223,68421
2.457.463,656
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
02.04.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
16.04.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
29.04.2021
SPK Başvuru Tarihi
20.10.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
11.03.2021
Ödeme Tarihi
06.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
05.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 27.04.2021 tarihli toplantısında, 76.000.000 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 300.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 170.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %223,68421 oranında artırılarak 246.000.000 TL'ye artırılması işleminde artırılan 170.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, rüçhan haklarından 167.542.594,24 TL, Birincil Piyasa'da satışa sunulan payların satış işleminden 2.457.463,24 TL olmak üzere toplam 170.000.057,48 TL fon girişi sağlandığı belirtilmişti.

Yine aynı toplantıda Şirketimiz Yönetim Kurulu,

Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının bildirilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte yer alan yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuruda bulunulmasına ve Kurul'un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve Sermaye artırımının tamamlanması sonrası gerekli her türlü iş ve işlemin ilgili merciler nezdinde yerine getirilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmişti.

Bu kapsamda Esas Sözleşmemizin 6 numaralı Sermaye Maddesi'ni tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Formet Esas Sözleşme Sermaye Tadil Metni.pdf