FİNANS

Özet Bilgi
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
17.03.2021
Genel Kurul Tarihi
15.04.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
14.04.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
100. YIL MAHALLESİ HÜLYA SOKAK NO:37 GAZİOSMANPAŞA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
5 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Şirket'in "Kar Dağıtımı Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımı ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu (399. Madde) ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması
11 - Şirket'in 2020 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi Çerçevesinde, 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'nun bu hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması
12 - Bağımsız Üyelerin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
14 - 2020 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Dilek ve temenniler
16 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

PDF dosyası olarak ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
07.05.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
10325 Sayılı 07.05.2021 TTSG 2020 Genel Kurul Tescili.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Ayen Enerji A.Ş. 15.04.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.05.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 07.05.2021 tarihli 10325 sayılı gazetede yayınlanmıştır.