FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Kar payı ödeme tarihlerinin belirlenmesi
Karar Tarihi
17.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
27.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
LUKSK, TRALUKSK91B7
1. Taksit
0,1500000
15
15
0,1275000
12,75
LUKSK, TRALUKSK91B7
2. Taksit
0,1500000
15
15
0,1275000
12,75
LUKSK, TRALUKSK91B7
TOPLAM
0,3000000
30
15
0,2550000
25,5
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
23.06.2021
23.06.2021
25.06.2021
24.06.2021
2. Taksit
22.09.2021
22.09.2021
24.09.2021
23.09.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
LUKSK, TRALUKSK91B7
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 27.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı genel kurul toplantısında alınan karara göre; Yönetim Kurulumuza 2020 yılına ait kar payının hangi tarihte ve ne tutarda dağıtılacağına dair yetkilendirme verilmiştir. 2020 yılına ait dağıtılmasına karar verilen 3.000.000 TL brüt temettünün 1.500.000 TL'sinin 23 Haziran 2021 Çarşamba günü, kalan 1.500.000 TL'sinin de 22 Eylül 2021 Çarşamba günü dağıtılmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu 2020 Yılı.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
10.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
525.834,63
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
7.963.634
4.755.944,3
4. Vergiler ( - )
3.108.967
14.908,63
5. Net Dönem Kârı
4.854.667
4.741.035,67
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
237.051,78
237.051,78
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
4.617.615,22
4.503.983,89
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
4.617.615,22
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
4.617.615,22
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
923.523,04
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
2.076.476,96
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
250.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
1.367.615,22
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
3.000.000
0
64,97
0,255
25,5
TOPLAM
3.000.000
0
64,97
0,255
25,5
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

* Kar dağıtımında imtiyazlı pay yoktur.

* Dağıtılan net kar payı hesaplaması; Kar payı dağıtımında istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığından tam mükellef gerçek kişilere isabet eden kısım üzerinden %15 stopaj uygulanacaktır.