FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2021,18.05.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.05.2021
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
27.05.2021
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27.05.2021 / 10336
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 18.05.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.05.2021 tarihinde tescil edilerek 27 Mayıs 2021 tarih ve 10336 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.