FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[BASGZ]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Konsorsiyum Lideri olarak görev aldığımız Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Başkentgaz") paylarının ilk halka arzı kapsamında, 28 Mayıs 2021 tarihinde KAP'da yayınlanan İzahname'nin 26.5. maddesi uyarınca, Başkentgaz payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün süresince Kurumumuz tarafından Başkentgaz paylarına yönelik fiyat istikrarı işlemlerinde bulunulabilecektir.

 

Başkentgaz paylarına yönelik gerçekleştirilen fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler sonucunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") tarafından 16 Haziran 2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") Duyurusu'nda belirtilen, Kurumumuzun %5,1 oranındaki Başkentgaz pay sahipliği oluşmuştur. Kurumumuz fiyat istikrarı kapsamında aldığı payları kendi adına ve Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. hesabına almaktadır. Bu itibarla ilgili payların mülkiyeti 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 509.maddesi kapsamında Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye aittir.

 

Kurumumuzun gerçekleştirdiği fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlere ilişkin detaylı açıklama, Pay Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca fiyat istikrarına ilişkin işlemlerin sona erdiği günü takip eden işgünü Kurumumuz tarafından KAP'ta ayrıca yapılacaktır.

 

Saygılarımızla,