FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CorporateGovernanceComplianceRatingSubAbstract|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.06.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_TitleOfRatingCompany|
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
oda_BeginningDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
18/06/2021
oda_EndingDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
18/06/2022
oda_BeginningDateOfRatingNotesValidity|
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
19/10/2020
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
Bankamız ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında 19.06.2020 tarihinde imzalanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi 19.06.2021 tarihinde sona ereceğinden, adı geçen Şirket ile Bankamız arasında yenileme sözleşmesi yapılmış olup, Sözleşme 18.06.2022 tarihine kadar geçerli olacaktır.
Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
oda_CorporateGovernanceApplianceRatingNoteAbstract|
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
oda_weight|
Ağırlık
oda_Note|
Alınan Not