FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[PINSU]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 24.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, iştirakimiz Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 44.762.708,45.-TL.ndan 94.762.708,45.-TL.na arttırımında nakden arttırılan 50.000.000.-TL. sermayeye,  rüçhan hakkımızı kullanarak 4.387.050,50.-TL. ile nakden iştirak edilmesine karar verilmiştir.

  

 

  

Bilgilerinize arz ederiz.

  

 

  

Saygılarımızla,

  

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.