FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
525.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
120.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
240.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREQAGR00014
21.000.000
21.000.000,000
100,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREQAGR00014
Nâma
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022
99.000.000
99.000.000,000
100,00000
B Grubu
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
120.000.000
120.000.000,000
100,00000
Ek Açıklamalar

Şirketimiz merkezinde yapılan 25.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

10.06.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 120.000.000 TL'nin pay biçiminde dağıtılmasına ilişkin alınan karar doğrultusunda;

- Mevcut 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin 525.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak koşuluyla tamamı 2020 yılı dönem karından karşılanmak üzere toplam 120.000.000 TL artırılarak 240.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

- Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %100,00 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 120.000.000 TL nominal değerli payların 21.000.000 TL nominal değerli kısmının A grubu nama, 99.000.000 TL nominal değerli kısmının B grubu nama pay olarak verilmesine,

- Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

- İhraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere bedelsiz sermaye artırımına ilişkin gerekli diğer işlemler için ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.