FİNANS

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi
15.04.2005
Türkiye
Borsa İstanbul
Alt Pazar
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
Feyyaz Berker Varisleri
677.388,39
TRY
1,82
Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding A.Ş.
354.424,66
TRY
0,95
Cansevil Akçağlılar
259.499,1
TRY
0,70
Ali Nihat Gökyiğit
315.094,63
TRY
0,85
Ali Nihat Gökyiğit Eğ.Sağ.Kül.Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
195.717,1
TRY
0,53
Alev Berker
19.233,17
TRY
0,05
Meltem Berker
91.492,23
TRY
0,25
Şebnem Berker
91.491,18
TRY
0,25
Diğer
30.554,34
TRY
0,08
Halka Açık Kısım
1.866.384,25
TRY
5,01
ARD Holding A.Ş.
1.557.028,33
TRY
4,18
Atlantik Holding A.Ş.
1.557.028,20
TRY
4,18
NDÇ Holding A.Ş.
1.557.020,18
TRY
4,18
Nilüfer Dinçkök Çiftçi
7,95
TRY
0,00002134
Melis Çiftçi
0,07
TRY
0,00000019
Mehmet Emin Çiftçi
0,07
TRY
0,00000019
Raif Ali Dinçkök
0,02
TRY
0,00000005
Ömer Dinçkök
0,04
TRY
0,00000010
Ayça Dinçkök
0,04
TRY
0,00000010
Gamze Dinçkök Yücaoğlu
0,04
TRY
0,00000010
Mutlu Dinçkök
0,04
TRY
0,00000010
Ayşegül Dinçkök
0,02
TRY
0,00000005
Alize Dinçkök
0,01
TRY
0,00000003
Alina Dinçkök
0,01
TRY
0,00000002